Post Dance

Foredrag og diskusjon

 

 

Kristiansand kunsthall

11. juli

kl. 17:00-18:45

Gratis

 

 

Post-dance har etter hvert blitt et velbrukt begrep i samtalen om dagens frie scenekunst generelt og dansekunst spesielt – men hva er egentlig post-dance?

 

Begrepet dukket først opp på konferansen POST-DANCE: Beyond the kinestethic experience and back på MDT i Stockholm i 2015 som en reaksjon på og et alternativ for en for snever og utdatert danseforståelse som ikke kan romme hva dans er i dag.

 

I sitt foredrag vil Amanda Øiestad Nilsen forsøke å komme nærmere en forståelse av hva post-dance er og hva en utvidet danseforståelse vil bety for dansefeltet og den frie scenekunstkonteksten post-dance faller inn under, både ut i fra et kunstnerisk, kulturpolitisk og vitenskapelig perspektiv.

 

Post-dance er et ungt og vagt begrep med behov for innhold og kontekst. I etterkant av foredraget inviteres det derfor til diskusjon og kunnskapsutveksling rundt begrepets potensiale og problemstillinger.

 

Foredraget holdes på norsk.

 

Amanda Øiestad Nilsen er teaterviter, dramaturg og selverklært post-dance-aktivist. Hun har bachelorgrad i teatervitenskap fra Universitet i Bergen og mastergrad i dramaturgi fra Aarhus Universitet hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Post-dance: Et opprør for en rehabilitert danseforståelse i det frie scenekunstfeltet». Amanda Øiestad Nilsen skriver for Scenekunst.no, Norsk Shakespearetidsskrift og sporadisk for egen blogg www.post-dance.com.

 

 

 

8. - 13. juli